tel +48 791 243 924

Mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ryczałt

Liczba Dokumentów Cenna netto
Do 10 dokumentów księgowych 150 PLN
11-20 dokumentów księgowych 200 PLN
21-40 dokumentów księgowych 250 PLN
41-60 dokumentów księgowych 300 PLN
Powyżej 60 dokumentów księgowych Cena ustalana indywidualnie z klientem

 

Księga Przychodów i Rozchodów

Liczba Dokumentów Cenna netto
Do 10 dokumentów księgowych 200 PLN
11-20 dokumentów księgowych 300 PLN
21-40 dokumentów księgowych 350 PLN
41-60 dokumentów księgowych 400 PLN
61-80 dokumentów księgowych 500 PLN
81-100 dokumentów księgowych 600 PLN
Powyżej 100 dokumentów księgowych Cena ustalana indywidualnie z klientem

 

Księgi Handlowe

Liczba Dokumentów Cenna netto
0-10 dokumentów księgowych 499 PLN
11-20 dokumentów księgowych 599 PLN
21-50 dokumentów księgowych 999 PLN
51-100 dokumentów księgowych 1300 PLN
101-200 dokumentów księgowych 1599 PLN
Powyżej 200 dokumentów księgowych Każdy następny dokument 5 PLN

 

Opłaty usług nie wchodzące w skład abonamentu

Czynności Cena netto
Korekta rozliczenia po zamknięciu miesiąca zawiniona przez Zleceniodawcę 150 PLN
Korekta w zakresie rozliczenia jeśli dotyczy tylko rozliczenia VAT 100 PLN
Zamknięcie roku( sprawozdanie finansowe, roczne rozliczenie podatkowe) Ceny równe abonamentowi obowiązującemu w ostatnim miesiącu roku podatkowego dot. Abonamentów od 999 zł.
Zamknięcie roku( sprawozdanie finansowe, roczne rozliczenie podatkowe) 1000 PLN cena abonamentów poniżej 500 pln
Sporządzanie raportu kasowego (oplata za jedną pozycję w raporcie) 2 PLN
Wystawienie faktury, faktury korygującej, noty księgowej, noty korygującej 8 PLN
Zaksięgowanie faktury w walucie innej niż PLN, lub w innym języku niż Polski 12 PLN
Opłata za każdy dokument ponad limit w umowie 6 PLN
Opracowanie polityki rachunkowości firmy Od 350 PLN
Opracowanie zakładowego planu kont Od 200 PLN
Konsultacja podatkowo-księgowa lub asysta w trakcie kontroli 100 PLN
Sporządzanie i wysłanie wezwania do potwierdzenia sald (oplata za jeden dokument) 16 PLN
Sporządzanie deklaracji krajowej bez załączników 10 PLN
Sporządzanie deklaracji zagranicznej bez załączników 15 PLN
Sporządzanie kilometrówki 15 PLN
Asysta w ramach audytu do 100 dokumentów nie więcej niż bieżący rok podatkowy 150 PLN
Asysta w trakcie audytu za każde następne 50 dokumentów 80 PLN
Rejestracja NIP-8, RG OP, VAT-R 100 PLN
Aktualizacja NIP-8, RG OP, VAT-R 50 PLN
Rejestracja EORI 300 PLN
Przygotowanie oraz odebranie wniosku o niezaleganiu w US, ZUS 50 PLN
Przygotowanie oraz odebranie wniosku jako czynnego podatnika VAT 50 PLN
Przygotowanie odpowiedzi na pismo do US i ZUS Wycena indywidualna
Przygotowanie wniosku o pozwolenie na pracę 100 PLN
Sporządzenie wniosku o zwrot VAT 50 PLN
Sporządzenie wniosku o przyspieszony zwrot VAT 100 PLN
Księgowanie dodatkowej inwentaryzacji magazynowej lub kasowej ponad 1 standardową inwentaryzację roczną 30 PLN za zaksięgowanie
Dodatkowe uzgodnienia wynikające z różnicy stanów magazynowych lub kasowych (jeśli dotyczy) 120 PLN za dodatkowe uzgodnienia
Księgowanie dokumentu zakupu w ramach transakcji UE 1 dokument liczony jako 2 dokumenty ( rozliczany z pakietu dokumentów)
Księgowanie dokumentu sprzedaży w ramach transakcji UE 1 dokument liczony jako 3 dokumenty ( rozliczany z pakietu dokumentów)
Księgowanie dokumentu zakupu w ramach transakcji poza UE 1 dokument liczony jako 3 dokumenty ( rozliczany z pakietu dokumentów)
Księgowanie dokumentu sprzedaży w ramach transakcji poza UE 1 dokument liczony jako 3 dokumenty( rozliczany z pakietu dokumentów)
Sporządzenie wniosku o udzielenie pozwolenia na kartę czasowego 300 PLN
Przygotowanie Protokołu Wspólników zatwierdzających sprawozdanie finansowe 300 PLN
Przygotowanie Sprawozdania Zarządu zatwierdzającego sprawozdanie finansowe 100 PLN
Rejestracja spółki Prawa Handlowego Od 800 PLN
Rejestracja spółki cywilnej 500 PLN

 

KADRY I PŁACE

Sporządzanie dokumentów kadrowych, kwestionariuszy osobowych, skierowań na wstępne badania i okresowa lekarskie, wniosków urlopowych, zaświadczeń o zarobkach i zatrudnieniu etc. 30 PLN
Sporządzanie wniosków o wypłatę zasiłku chorobowego i macierzyńskiego do ZUS 30 PLN
Sporządzenie umowy o pracę, cywilnoprawnej, aneksów, wypowiedzeń, świadectw pracy 50 PLN
Pełna administracja kadrowa – płacowa (10 pracowników) 50 PLN cena za jednego pracownika
Pełna administracja kadrowo-płacowa (10-20 pracowników) 45 PLN cena za jednego pracownika
Pełna administracja kadrowo-płacowa ( od 20 pracowników) 40 PLN cena za jednego pracownika
OPŁATA ZA DOSTARCZANIE DOKUMENTÓW POMIĘDZY 5 a 15 DNIEM MIESIĄCA następującego po miesiącu rozliczeniowym 50 PLN
OPŁATA ZA DOSTARCZENIE DOKUMENTÓW PO 15 DNIEM MIESIĄCA następującego po miesiącu rozliczeniowym 90 PLN
Pozostałe czynności nie ujęte w cenniku – wycena indywidualna Pozostałe czynności nie ujęte w cenniku – wycena indywidualna

Podane ceny są cenami netto.

 

OBJASNIENIA DO CENNIKA

  • W skład ceny wchodzi stała miesięczna opłata abonamentowa
  • Usługi nie objęte abonamentem mają charakter usług dodatkowych. W przypadku prowadzenia pełnej księgowości do wartości rocznej obsługi księgowej doliczyć należy opłatę za zamknięcie roku.
  • Z miesięcznym wypowiedzeniem możesz zmienić abonament na wyższy jeśli stwierdzisz, że jest to dla Ciebie korzystniejsze rozwiązanie.
  • Zmiana abonamentu na niższy jest możliwa wyłącznie na początku roku podatkowego , przed przekazaniem dokumentów za pierwszy miesiąc rozliczeniowy.
  • Dokumentem księgowym jest każdy dokument podlegający wpisowi do określonej ewidencji, np.: faktura, rachunek, umowa o pracę, dobowy raport fiskalny, wyciąg bankowy. Dokumentami księgowymi są także dokumenty wewnętrzne służące do księgowania np.: kosztów przebiegu pojazdu lub amortyzacji środków trwałych.
  • Listy płac, wyciągi bankowe oraz inne zestawienia traktowane są jako zbiorcze dokumenty księgowe i rozliczane w następujący sposób: listy płac-1 dok. Księgowy to każde 5 osób z listy, wyciągi bankowe-1dok. Księgowy to każdy dzień obejmujący najwyżej 10 operacji.

 

ZASADY WSPÓŁPRACY

Rytm naszej pracy wyznaczają terminy związane z koniecznością dokonania rozliczeń podatkowych, ZUS, oraz wywiązanie się z pozostałych obowiązków sprawozdawczych. W związku z tym prosimy Ciebie o terminowe kompletowanie dokumentacji księgowej dotyczącej rozliczonego miesiąca.

  • DO 5-TEGO KAŻDEGO MIESIĄCA: należy przygotować dokumenty dla biura za miesiąc poprzedni, dokumenty można dostarczać osobiście, przesyłać pocztą , przesyłać w formie skanów na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • DO 10-TEGO KAŻDEGO MIESIĄCA: informujemy o bieżących zobowiązaniach wobec ZUS z tytułu składek opłacanych przez przedsiębiorców.
  • DO 15-TEGO KAŻDEGO MIESIĄCA: dokonujemy właściwych księgowań i przesyłamy informację dotyczące bieżącego zobowiązania z tytułu podatku dochodowego i VAT.

 

Niniejszy cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66, par.1 Kodeksu Cywilnego.

Zapraszamy do współpracy